רחמנות או אכזריות.

את המאמר הנוכחי אני מבקשת לפתוח בסיפור. אני מאמינה שרבים מכן כבר נתקלו בסיפור הזה ובכל זאת ,לפעמים כששומעים סיפור המסר מתקבל אחרת.... יום אחד שאל הנכד את סבו: "סבא

האתגרים איתן את מתמודדת ניתנו לך בהתאמה לכוחות שלך

כולנו מתמודדות עם אתגרים. לכל גיל האתגרים המיוחדים לו. אף על פי שהדשא של השכן נראה ירוק יותר לא כך הן פני הדברים. יכול להיות שהאתגרים איתן את מתמודדת כעת

אני רוצה להיות אישה שמחה

אני רוצה להיות אישה שמחה. כל אישה שמגיעה לטיפול ,מגיעה בעקבות קושי. הקשיים הם חלק בלתי נפרד מהחיים. ואין אישה שלא התמודדה בעבר ו/או מתמודדת בהווה או תתמודד בעתיד עם

X