מצוות האישה בראייה טיפולית או הכנעה הבדלה והמתקה.

הנשים נצטוו בשלוש מצוות והן: נידה. חלה. והדלקת הנר. מהי המשמעות של מצוות אלו? 1.

X