מצוות האישה בראייה טיפולית או הכנעה הבדלה והמתקה.

הנשים נצטוו בשלוש מצוות והן: נידה. חלה. והדלקת הנר. מהי המשמעות של מצוות אלו? 1.

האתגרים איתן את מתמודדת ניתנו לך בהתאמה לכוחות שלך

כולנו מתמודדות עם אתגרים. לכל גיל האתגרים המיוחדים לו. אף על פי שהדשא של השכן

X